برنامه های وفاداری

ورود به باشگاه

با عضویت در باشگاه مشتریان 100,000 ریال شارژ کیف پول و 1 امتیاز از باشگاه هدیه بگیرید.

مناسبت ها

به مناسبت سالروز تولد 200,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 2,000,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیر فعال بدانید :

  • مشتریان تا امتیاز 1 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی ویژه بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 1 تا امتیاز 30 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی vip بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 30 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی